”Podniesienie kompetencji studentów/studentek

kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  w Siedlcach”


Nr Projektu: POWR.03.01.00-00-K277/16-00


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji Projektu: 01. 12. 2016 - 30. 11. 2019

Wartość Projektu: 965 156,51 zł

Wartość dofinansowania: 936 201,80 zł